بازار بزرگ ژئوسنتتیک ها

دیمپل شیت چیست؟

نگاهی به دیمپل شیت دیمپل شیت یکی از محصولات برای تقویت شیب های خاک است. در مورد تخلیه زیرزمین ، انتخاب محصولات مناسب بسیار مهم است. اگرچه اصطلاحات ورق و ورق زهکشی غالباً به صورت مترادف مورد استفاده قرار می گیرند ، اما هنوز هم صحیح است که هر دیمپل شیت برای تخلیه دیواره های بیرونی یک انبار […]