بازار بزرگ ژئوسنتتیک ها
بازار بزرگ ژئوسنتتیک ها

بازار بزرگ ژئوسنتتیک ها در زمینه معرفی کار فرمایان و پیمانکاران در زمینه های عمران ، کشاورزی و … در اواخر سال 1398 فعالیت خود را اغاز کرد .

بازار بزرگ ژئوسنتتیک ها در زمینه های

نفت ، گاز و پتروشیمی

( حوشچه های گل حفاری ، ایزولاسیون فونداسیون مخازن نفتی، حوضچه های اتش نشانی ، حوچه های تبخیر ، ایزولاسیون مسیر انتقال سوخت )

معدن 

( سد های باطله ، حوضچه های هیپ لیچ ، حوضجه های شستشو و ذخیر اب )

صنعت آب وفاضلاب

( حوضچه های تصفیه پساب های صنعتی و شهری )

کشاورزی

( استخرهای ذخیر ه آب کشاورزی ، کانال های انتقال آب ، حوضچه های پرورش ماهی ، اب بندان ها )

عمران

( ایزولاسیون و زهکشی فونداسیون ، بام سبز ، ، دریاچه های مصنوعی ،سد ، ایزولاسیون تونل )

صنایع تبدیلی

( حوضچه های ذخیره آب و حوضچه ای پساب )

آگهی می پذیرد تا پیمانکاران و کارفرمایان بدون واسطه بهم دسترسی پیدا کنند .